Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic d’Espanya, us informem que aquesta pàgina web és propietat de la BARCELONA MACULA FOUNDATION: RESEARCH FOR VISION, d’ara endavant BMF, amb domicili al carrer de Horaci, 41-43 Esc B, 08022 Barcelona, amb CIF núm. G65624694 i que està inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, amb el número 1.412.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu amb nosaltres mitjançant el correu electrònic info@barcelonamaculafound.org o el telèfon 935 950 538
Aquesta pàgina web es regeix per la normativa aplicable exclusivament a Espanya, a la qual queda sotmesa, tant pel que fa a persones nacionals com estrangeres que utilitzin aquest web.

L’accés a la nostra pàgina web per part de la persona usuària és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions generals d’ús vigents en el moment de l’accés, les quals us preguem que llegiu de manera detinguda. Les persones usuàries, en el moment que utilitzen el nostre portal, els continguts o els serveis, accepten i se sotmeten de manera expressa a les condicions generals d’ús. Si la persona usuària no està d’acord amb les presents condicions d’ús, s’ha d’abstenir d’utilitzar aquest portal i de treballar-hi.

En qualsevol moment podem modificar la presentació i la configuració del nostre web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-lo de la xarxa, així com els serveis i els continguts que s’hi ofereixen; tot això, de manera unilateral i sense avís previ.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, els textos, les imatges i els codis font són propietat de tercers als quals s’han adquirit els drets d’explotació, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial. La persona usuària només té dret a fer-ne un ús privat, sense ànim de lucre, i necessita l’autorització expressa de la BMF i/o de la persona titular dels drets per a modificar-los, per a reproduir-los, per a explotar-los, per a distribuir-los o per a exercir qualsevol dret que pertanyi a la persona titular. Establir enllaços al nostre portal no confereix cap dret i s’autoritza exclusivament a permetre l’accés al nostre web, de manera que queda prohibit reproduir les imatges i els continguts del nostre portal, de manera total o parcial, en altres pàgines. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dona dret a atorgar-se la categoria de persona col·laboradora o sòcia de la BMF.

Està absolutament prohibida la imitació, ja sigui total o parcial, del nostre portal.

B. CONDICIONS D’ACCÉS

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix cap subscripció prèvia ni cap registre previ. No obstant això, la BMF es reserva el dret d’oferir serveis que requereixin que l’usuari s’hi hagi de registrar abans d’accedir-hi. Sigui com sigui, aquests serveis quedaran degudament identificats al web, amb indicacions fàcils per a completar el registre.

La persona usuària ha d’accedir a la nostra pàgina web de bona fe, d’acord amb les normes d’ordre públic i amb les presents condicions generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es fa sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de la persona usuària, que ha de respondre, en qualsevol cas, dels danys i els perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

La persona usuària té expressament prohibides la utilització i l’obtenció dels serveis i els continguts oferts en aquesta pàgina web per procediments diferents dels que s’estipulen en les presents condicions d’ús i, si escau, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats serveis.

Tenint en compte la impossibilitat de controlar la informació, els continguts i els serveis que continguin altres webs als quals s’accedeixi mitjançant els enllaços que la nostra pàgina web posa a la vostra disposició, us comuniquem que la BMF queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i els perjudicis de qualsevol classe que es derivin de l’ús d’aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de la persona usuària.

La BMF es reserva el dret de dur a terme les accions legals oportunes contra les persones usuàries que vulnerin les presents condicions generals d’ús. La persona usuària accepta que el fet de no iniciar aquestes accions no constitueix una renúncia formal a dur-les a terme, de manera que romanen vigents fins als terminis de prescripció de les infraccions.

C. RESPONSABILITATS

En posar a la disposició de la persona usuària aquesta pàgina web, volem oferir-li tot un seguit de continguts i de serveis de qualitat, amb la màxima diligència pel que fa a la prestació d’aquests, així com pel que fa als mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus ni d’altres elements que d’alguna manera danyin el sistema informàtic de la persona usuària.

La persona usuària té prohibit dur a terme qualsevol mena d’acció sobre el nostre portal que origini una sobrecàrrega excessiva de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com introduir-hi virus o instal·lar-hi robots o programari que alteri el funcionament normal del nostre web, o que, en definitiva, causi danys als nostres sistemes informàtics.

La persona usuària assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web i és l’única persona responsable de qualsevol efecte directe o indirecte que es derivi d’aquest ús en la pàgina web, incloent-hi, de manera enunciativa i no limitativa, qualsevol resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, de manera que la persona usuària s’obliga a mantenir indemne la BMF per qualssevol reclamacions derivades, de manera directa o indirecta, d’aquests fets.

La BMF queda exonerat de responsabilitat pel que fa a qualsevol reclamació respecte dels drets de propietat intel·lectual dels articles i de les imatges publicades al seu portal. Així mateix, no garanteix l’exactitud, la veracitat ni la vigència dels continguts d’aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers o enllaçats a altres web, de manera que queda totalment exonerat de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús d’aquests continguts.

La BMF queda exonerat de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, incloent-hi el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i les reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de la persona usuària de les nostres condicions d’ús, d’accés i de política de privadesa, o per qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

La persona usuària reconeix que ha entès tota la informació respecte de les condicions d’ús del nostre portal i que són suficients per a l’exclusió de l’error d’aquestes, i, per tant, les accepta de manera íntegra i expressa.

La persona usuària és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com l’ús dels serveis que s’hi ofereixen, implica acceptar les presents condicions d’ús.

Tot el que fa referència a la nostra pàgina web es regeix de manera exclusiva per les lleis espanyoles. Si es genera qualsevol mena de discrepància o diferència entre les parts pel que fa a la interpretació i al contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i als tribunals de Barcelona.

D. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Les presents condicions generals d’ús s’han modificat el 22 de maig del 2018. En qualsevol moment les podem modificar: si us plau, comproveu la data de modificació de les condicions generals d’ús cada vegada que us connecteu a la nostra pàgina web i així tindreu la certesa que no hi ha hagut cap modificació que us afecti.

Per resoldre qualsevol qüestió sobre les condicions d’ús de la nostra pàgina web, poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant les dades que us hem indicat més amunt.

Important

La informació que conté el web de la BMF no reemplaça la relació metge-pacient, sinó que la complementa. Si teniu algun dubte, consulteu sempre el metge de referència.