The Microbiome Project

The Microbiome Project: microbiota associated to Macula Diseases – µMD

El microbioma el formen els microorganismes que viuen dins o sobre el cos humà. Cada vegada hi ha més estudis que associen el microbioma amb trastorns metabòlics mitjançant la modulació de la inflamació, incloent la malaltia inflamatòria intestinal, el càncer, el VIH / SIDA, l’esquizofrènia i l’envelliment.

A nivell ocular, l’estudi del microbioma emergeix principalment en ull sec i uveïtis autoimmune. Desafortunadament, el seu paper en la degeneració macular associada a l’edat (DMAE), la principal causa de ceguesa en els països desenvolupats en majors de 50 anys, o en altres trastorns oculars, està poc estudiat.

La Barcelona Macula Foundation (BMF), amb el Centre de Regulació Genòmica (CRG) i l’Institut de la Màcula (IM), durà a terme el projecte “Microbiome” per a l’estudi del microbioma, amb l’objectiu de clarificar els mecanismes de la malaltia i obrir nous camins per a noves teràpies.

Per a això, obtindrem mostres de femta de pacients atesos a l´IM, amb un rang de trastorns oculars, per determinar l’associació entre el microbioma intestinal i la malaltia ocular.

Source: http://www.malaghan.org.nz/news/tv-one-international-gut-microbiome-expert-returns-to-malaghan-institute/

Source: http://www.malaghan.org.nz/news/tv-one-international-gut-microbiome-expert-returns-to-malaghan-institute/