Anar a la navegació principal Anar al contingut principal Anar al peu de pàgina

Col·labora-hi com a empresa

La responsabilitat social corporativa té molts beneficis i cada vegada són més les empreses que contemplen en la seva gestió fer donatius per a entitats sense ànim de lucre.

Emplena el formulari amb les dades de la teva empresa, així podem incorporar-la a la nostra base de dades i enviar el certificat del donatiu empresarial per a la desgravació fiscal.

Avantatges fiscals


 
Aquest any ha canviat la normativa fiscal i les teves aportacions valen més
 
Ara realitzar el teu donatiu a la BMF té recompensa doble, a la teva ajuda i suport a la Fundació en el seu treball i recerca científica se li afegeix que des de l'1 de gener de 2015 les aportacions a entitats benèfiques desgraven més a la teva declaració de la renda, i encara més a partir de 2016. Pel que la fidelitat també és premiada, si col·labores amb la mateixa entitat durant tres anys consecutius, encara et retornaran més a final d'any.
 
Donacions realitzades per particulars:
 
  • Imports íntegres anuals inferiors als 150€. Com a contribuent de l'IRPF podràs deduir-te el 50% de l'aportació que hagis fet a la fundació en 2015.
  • Imports íntegres anuals superiors als 150€. Com a contribuent de l'IRPF podràs deduir-te el 50% de l'aportació que hagis fet fins als 150€ i el 27,5% de la resta de la teva aportació a la fundació durant 2015. Si a més la teva contribució ha estat fidel en els dos últims anys fiscals, la resta de la teva aportació una vegada passats els 150€ es desgravarà un 32,5% en lloc del 27,5% establert per a socis o donants de nova incorporació.
Donacions realitzades per organitzacions o empreses:
 
  • Com a empresa podràs deduir-te de l'Impost de Societats el 35% de l'aportació que hagis fet a la fundació en 2015.
  • En el cas que la teva contribució com a empresa hagi estat constant en els dos últims anys fiscals, podràs deduir-te de l'Impost de Societats el 37,5% de l'aportació que hagis fet a la fundació durant 2015.
Donacions realitzades per no residents:
 
  • Deducció de la quota íntegra de l'Impost sobre la Renda de No Residents (INRN) del 25% de l'import de la donació
  • La base d'aquesta deducció no podrà excedir del 10% de la base imposable del conjunt de les declaracions presentades en aquell termini
Base de les deduccions per donatius, donacions i aportacions:
 
  • En el supòsit de donatius dineraris, el seu import
  • En els donatius o donacions de bens o drets, el valor comptable que tinguessin en el moment de la transmissió i, en el seu defecte, el valor determinat conforme a les normes de l'Impost sobre Patrimoni
Per obtenir més informació contacteu amb info@barcelonamaculafoundation.org