Anar a la navegació principal Anar al contingut principal Anar al peu de pàgina

La BMF participa en una investigació pionera per trobar fàrmacs fotosensibles que permetin restaurar la visió en malalties com la retinosi pigmentària

Pedro de la Villa, UAH

A les malalties degeneratives de la retina, com la retinosi pigmentària (RP), els fotoreceptors (fonamentalment els bastons) i l’epiteli pigmentari pateixen un dany progressiu, el que condueix, a nivell funcional, a la pèrdua progressiva del camp visual a la mitja perifèria i la ceguesa nocturna. Tot i així, el circuit neuronal intern de la retina persisteix

El projecte DRUG4SIGHT *, coordinat per l’Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) i en el que participa la Barcelona Macula Foundation (BMF) juntament amb el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) i la Universidad de Alcalá (UAH), pretén descobrir i caracteritzar una sèrie de compostos que puguin estimular proteïnes encara presents en la retina degenerada i fer actuar les cèl·lules romanents no degenerades com a fotoreceptors, cèl·lules sensibles a la llum.

Les dades preliminars amb un compost actiu mostren que, en proves realitzades en larves de peix zebra cegues, la retina degenerada pot ser fotosensibilitzada i que aquests peixos aconsegueixen recuperar la visió. Aquests resultats són prometedors, però s’haurà confirmar en models animals amb un sistema visual més semblant al de l’ésser humà. També és necessari saber si aquests fàrmacs, a més de restaurar la sensibilitat a la llum també podran restituir l’agudesa visual.

Els objectius de la recerca són validar aquest enfoc terapèutic mitjançant la fotosensibilització in vitro de retines humanes degenerades i avaluar els canvis en la funció visual en models animals, així com identificar un compost candidat regulat per llum que sigui segur i farmacològicament selectiu, que respongui a la llum visible i que demostri una alta eficàcia per restaurar la visió.

El resultat esperat del projecte és la identificació d’un compost entre una biblioteca de molècules candidates que condueixi al primer assaig clínic de fàrmacs regulats per llum per a la restauració de la visió. Aquests resultats constituirien un gran avenç científic i terapèutic i generarien un gran impacte social per a totes aquelles persones que pateixen malalties degeneratives de la visió.

El consorci DRUG4SIGHT està format per bioenginyers, químics mèdics, retinòlegs i fisiòlegs clínics i compten amb el suport i la col·laboració d’associacions de pacients, centres tecnològics i companyies farmacèutiques. La recerca compta amb el suport financer de La Caixa i té un pressupost proper al mig milió d’euros.

* El projecte DRUG4SIGHT ha rebut el suport de “la Caixa” (ID 100010434), segons l’acord LCF/PR/ HR19 / 52160010

Peu de la fotografia superior: Secció transversal de retina de conill adult. Marcatge immunocitoquímic amb anticossos específics per a les cèl·lules bipolars (vermell), processos de les cèl·lules horitzontals (verda) i cèl·lula ganglionar (violeta). Es mostra en blau el marcatge dels nuclis cel·lulars de les capes nuclear externa i nuclear interna. S’aprecia un marcatge inespecífic dels segments externs dels fotoreceptores i de la capa plexiforme interna.
Crèdit de la imatge: Pedro de la Villa, Universidad de Alcalá.

La recerca és l'única solució de futur per lluitar contra la ceguesa

Només amb el teu ajut ho podrem fer possible. Ajuda'ns a ajudar-te!

Col·labora-hi