Anar a la navegació principal Anar al contingut principal Anar al peu de pàgina

Categoria: European Commission

ADVANCE(CAT)

Veure descripció

El projecte ADVANCE(CAT) planteja com a objectiu principal desenvolupar medicaments d’ús humà, des de fases preclíniques fins a l’aplicació clínica, basats en gens (teràpia gènica), cèl·lules (teràpia cel·lular) i teixits (enginyeria de teixits), és a dir, desenvolupament de teràpies avançades. Per a tal motiu el projecto compta amb la participació d’una xarxa d’entitats catalanes de l’àmbit de la investigació biomèdica. Entre els socis hi ha la BMF, que durà a terme investigacions sobre malalties de la retina que produeixen ceguesa i no tenen cap tractament eficaç, per evitar la pèrdua de visió o per recuperar-la.

En el projecte ADVANCE(CAT) és important fomentar la col·laboració entre els centres de investigació, acadèmics i empreses del sector amb la finalitat de crear nous fàrmacs i portar-los cap a l’aplicació clínica i industrial. Per això la BMF, amb totes les entitats participants en el projecte, ha dut a terme l’organització d’una estructura col·laborativa per facilitar la innovació i transferència de tecnologia, i per accelerar la implantació de les teràpies avançades a Catalunya. A més, mitjançant la participació en jornades tècniques i publicacions en revistes científiques, es donen a conèixer els diferents agents del sector de la plataforma de teràpies avançades.

Per potenciar aquesta aplicació clínica i industrial, la BMF se centra en teràpies cel·lulars amb altres entitats col·laboradores (UB, BST, FCB, Fundació Leitat, Bioiberica, CMRB, FBiG, IGT i IDIBAPS). Amb les teràpies cel·lulars també es pretén explotar el potencial de les cèl·lules mare pluripotents (PSC) per al tractament de patologies concretes. Es tracta, per un costat, de les cèl·lules mare embrionàries (ESC), obtingudes d’embrions no utilitzats per a finalitats reproductives, i de les cèl·lules mare pluripotents induïdes (iPSC), obtingudes mitjançant la reprogramació cel·lular de cèl·lules somàtiques.

Una de les aplicacions mèdiques projectades és l’obtenció de cèl·lules d’epiteli pigmentari de la retina (RPE) a partir de PSC i l’aplicació posterior en models animals

Ja es desenvolupen protocols de derivació de PSC en condicions de bones pràctiques de fabricació (GMP, sigles en anglès de Good Manufacturing Practice). Les instal·lacions utilitzades compleixen els paràmetres específics per a l’ús amb finalitats terapèutiques, controlats pels estrictes mecanismes de seguretat requerits per l’Agència Espanyola de Medicaments i productes sanitaris (AEMPS). Una de les aplicacions mèdiques projectades és l’obtenció de cèl·lules d’epiteli pigmentari de la retina (RPE) a partir de PSC i l’aplicació posterior en models animals. Aquí, el CMRB i la BMF hi desenvolupen un paper important, ja que són les entitats encarregades de generar les cèlul·les del RPE i utilitzar-les en assajos amb models animals, respectivament. En aquest cas s’utilitza l’ull de porc com a model animal, ja que les dimensions i l’estructura de la retina són similars a les de l’humà. Se’ls induirà un model d’atròfia i posteriorment se’ls realitzarà la implantació de les cèl·lules del RPE. Amb aquests experiments es busca restaurar el fenotip de l’atròfia en el model animal i aconseguir un protocol fiable i segur de diferenciació de PSC per a l’aplicació clínica.

KICKOFF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest projecte forma part del Pla d’actuacions de la comunitat RIS3CAT “NEXTHEALTH: Comunitat de solucions multidisciplinàries per als pròxims reptes en salut”, coordinada per Biocat, i agrupa entitats públiques i privades del sector per obtenir el màxim profit del sistema de salut català. El consorci té 2,8 milions d’euros com a pressupost d’inici, dels quals 969.352,28 estan cofinançats per l’Agència per a la competitivitat de l’empresa (ACCIÓ) i la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional), Catalunya 2014-2020.

 

ADVANCECAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eye-Risk

Veure descripció

1702_EyeRisk_Tue_N_EK-27K-2

Aquesta proposta explorarà els estudis longitudinals de grups d’edat del EuropeanEyeEpidemiologyConsortium (E3) i de biobancs clínics per tal de validar els factors de risc genètics i no genètics coneguts actualment de la degeneració macular associada a l’edat (DMAE), n’investigarà la interacció, assajarà i interpretarà les conseqüències patofisiològiques a nivell molecular i definirà perfils de risc individualitzats d’acord amb els diferents subgrups de pacients amb DMAE.

 

Més informació

 

Publicacions de la BMF en el projecte EYE-RISK:

Per a més informació pot accedir al ResearchGate del projecte.

LITE

Veure descripció

Development of Advanced Laser Imaging Techniques for the anterior and posterior Eye (LITE) és un innovador projecte internacional de recerca ocular que consisteix en la creació d’un sistema híbrid que permetrà aconseguir noves tècniques d’imatge de l’ull per tractar les patologies de la retina i de la còrnia.

El nou sistema aportarà un diagnòstic més ajustat a nivell cel·lular, la qual cosa permetrà conèixer millor les malalties de la retina i oferirà nous paràmetres més precisos de valoració d’eficàcia en resposta a les noves teràpies experimentals emergents, com els tractaments de medicina regenerativa amb implants de cèl·lules mare, per a malalties degeneratives de la retina sense tractament eficaç en l’actualitat i que provoquen una pèrdua greu de la visió.

 

project-lite

PRO4VIP

Veure descripció

Els objectius principals d’aquest projecte són: la creació i la consolidació d’una xarxa europea d’autoritats contractants; la definició d’un full de ruta comú de compra pública innovadora a curt i a llarg termini; la definició de la contractació pública conjunta dels procediments d’innovació que millor s’ajustin a les necessitats de les autoritats contractants del PRO4VIP (que podrien ser CPP, CPI o totes dues). I tot això, d’acord amb Vision 2020, donarà suport a la detecció precoç i al tractament de les condicions de baixa visió i afavorirà l’aprenentatge mutu entre els socis del projecte.

Més informació

 

project-pro4vip

La recerca és l'única solució de futur per lluitar contra la ceguesa

Només amb el teu ajut ho podrem fer possible. Ajuda'ns a ajudar-te!

Col·labora-hi