A phase I study to establish the safety and efficacy of retinal pigment epithelium micropulse laser in subjects with high-risk drusen secondary to age-related macular degeneration

Els objectius d’aquest estudi són avaluar la seguretat i l’eficàcia del làser de micropulsos subllindar a l’epiteli pigmentari retinal en pacients amb druses d’alt risc secundàries a una degeneració macular associada a l’edat i avaluar si es produeix una millora en la funció visual i s’endarrereix la progressió en fases avançades de DMAE.

untitled

untitled

untitled