A phase II randomized, double-mask study to establish the safety and efficacy of high-dose oral omega 3 in subjects with geographic atrophy secondary to dry age-related macular degeneration

Els objectius d’aquest estudi són avaluar la seguretat i l’eficàcia d’una dosi elevada d’omega 3 per via oral en el complex de fotoreceptors/epiteli pigmentari retinal/membrana de Bruch en pacients amb atròfia geogràfica secundària a una degeneració macular associada a l’edat i avaluar si es produeix una millora en la funció visual i un possible endarreriment en la progressió en fases avançades de DMAE.

untitled

untitled

untitled