Anar a la navegació principal Anar al contingut principal Anar al peu de pàgina

Una deficient preparació del material quirúrgic, principal factor de risc en els procediments amb injecció intravítria

Experts de la Barcelona Macula Foundation publiquen un revelador article que avalua els principals riscos associats a aquest tractament.
En col·laboració amb un extens grup d’especialistes pan-europeu, oftalmòlegs de la Barcelona Macula Foundation han dut a terme un nou estudi que analitza el procediment de la injecció intravítria per identificar els passos que comporten més risc a l’hora de realitzar el tractament.

Els resultats de l’estudi han estat aplicats pel “Intravitreal Expert Group (IVEG)”, un prestigiós grup de treball internacional, per formular i elaborar recomanacions pràctiques que s’espera que vagin a reduir en gran mesura el risc d’esdeveniments adversos i a millorar els resultats del procediment.

Per al Dr Jordi Mones, “el IVEG ha destacat les mesures específiques que requereixen una cura especial, com la preparació del material i l’equip quirúrgic, l’esterilitat d’agulles, la tècnica d’administració de les injeccions intravítreas i la qualitat de la informació i instruccions proporcionades al pacient”.

L’estudi ha indicat que la preparació del material quirúrgic s’ha associat amb algunes de les causes d’error amb més riscos. Sis de les 10 causes d’error amb els números més alts de probabilitat de risc (RPN) estan relacionades amb l’esterilització.

En concret, la causa de d’error amb el nombre més alt de probabilitat de risc en l’informe realitzat pels investigadors de la Barcelona Macula Foundation està relacionada amb l’esterilització de l’agulla quirúrgica. La tècnica d’injecció, la informació proporcionada al pacient a l’hora de donar-li l’alta i la formació del personal són altres àrees a millorar.

A partir de l’anàlisi duta a terme per l’equip investigador, “s’han elaborat recomanacions pràctiques dirigides a resoldre i evitar les causes d’error associades amb les injeccions intravítreas, moltes de les quals ja estan abordades en les pautes nacionals, però aplicades de forma variable”, ha explicat el Dr. Monés.

Contradiccions en les guies de pràctica clínica

Per als experts, un dels principals problemes és l’escassa coherència en les directrius que s’apliquen a cada país, que sovint pequen de poca informació o són contradictòries amb altres guies. “És essencial aportar consistència en les recomanacions per a la realització d’aquest procediment. La manca d’orientació associada a l’adequada preparació del material quirúrgic és especialment perillosa, pel que és imperiós ampliar les pautes o directrius en aquesta àrea en concret. Només així es podrà minimitzar els riscos associats a la injecció intravítria “, ha conclòs el Dr. Jordi Monés.

El grup paneuropeu recomana que la metodologia practicada per elaborar aquesta anàlisi es repeteixi en els diferents centres de tractament per elaborar unes directrius més unificades i així millorar l’atenció al pacient.

La recerca és l'única solució de futur per lluitar contra la ceguesa

Només amb el teu ajut ho podrem fer possible. Ajuda'ns a ajudar-te!

Col·labora-hi