A phase i study to establish the safety and efficacy of retinal pigment epithelium micropulse laser in subjects with geographic atrophy secondary to dry age-related macular degeneration

Els objectius d’aquest estudi són avaluar la seguretat i l’eficàcia del làser de micropulsos subllindar a l’EPR en pacients amb atròfia geogràfica secundària a DMAE i avaluar si es produeix la regeneració de l’EPR i l’endarreriment en la progressió de l’atròfia a les zones tractades amb làser de micropulsos subllindar.

untitled

untitled untitled

untitled