A phase I study to establish the safety and tolerability of arc1905 (anti-c5 aptamer) in subjects with dry age-related macular degeneration

Els objectius d’aquest estudi són avaluar la seguretat i la tolerabilitat de les injeccions intravítries d’ARC1905 en pacients amb atròfia geogràfica secundaria a una degeneració macular associada a l’edat (DMAE) de tipus sec. Es van assignar als pacients dos nivells de dosis d’ARC1905 alternadament: 0,3 o 1 mg/ull. Els pacients van ser tractats amb tres injeccions intravítries inicials d’ARC1905 el dia 0, la setmana 4, la setmana 8 i una visita de seguiment a la setmana 16. Després van rebre dues injeccions més la setmana 24 i la setmana 36, amb una visita de seguiment final la setmana 48. Es va administrar un màxim de cinc injeccions d’ARC1905.

untitled

untitled

untitled

untitled

untitled