Anar a la navegació principal Anar al contingut principal Anar al peu de pàgina

El temps de resolució del bleb després de les injeccions subretinianes d’una teràpia cel·lular sembla ser sensible a l’osmolaritat de la formulació

En el marc d’ARVO 2019, el congrés més important d’investigació en ciències de la visió i oftalmologia a nivell mundial, el Dr. Jordi Monés, MD, PhD, oftalmòleg, especialista i investigador en Màcula, Retina i Vitri, ha presentat en un scientific paper els resultats d’un assaig clínic que avalua el temps de resolució del bleb després de les injeccions subretinianes de cèl·lules progenitores de la retina humana (hRPC) en funció de la seva osmolaritat.

La injecció de líquid en l’espai subretinal produeix un bleb, una separació temporal i focal dels fotorreceptors del seu epiteli pigmentari (EPR) de suport i el retard en la resolució d’aquest pot contribuir potencialment a la disfunció dels fotorreceptors.

La formulació del líquid que conté cèl·lules mare per a la implantació subretiniana, i específicament la seva osmolaritat, pot afectar la dinàmica de resolució d’ aquest espai generat en la retina durant la seva injecció i, potencialment, a la funció del fotoreceptor.

El propòsit de l’assaig era comprendre el paper que té l’osmolaritat de la formulació d’una teràpia cel·lular amb hRPC, en el temps de resolució del bleb.

La hipòtesi des de la qual es partia era que, una formulació amb major osmolaritat en l’espai subretinià en presència d’una retinotomia patentada condueix al flux de fluids des del vitri cap a l’espai subretinià, manifestant-se amb una presència prolongada del bleb. Per a provar-la, es va estudiar el temps de resolució en porcs utilitzant formulacions d’hRPC amb diferents nivells d’osmolaritat (Fresh, Cryo and Diluted Cryo, 285, 355 and 311 mOsm/L, respectivament).

Va haver-hi una diferència estadísticament significativa en els temps de resolució del bleb de les tres formulacions testades (Fresh<Diluted Cyro<<<Cryo). Els valors de gruix de la capa nuclear externa de la retina (ONL) a l’inici de l’estudi van ser similars als que es van mesurar el sisè dia postractament en les tres formulacions. No va haver-hi troballes histològiques destacables, la qual cosa suggereix que totes les preparacions van ser ben tolerades.

Els resultats obtinguts donen suport a la hipòtesi que l’osmolaritat de les formulacions pot afectar els temps de solució del bleb després de l’administració subretiniana.

Aquest projecte és impulsat per Reneuron, companyia britànica líder en la recerca de cèl·lules mare, en col·laboració de la Barcelona Macula Foundation, Specipig Breeding and Biomedical Research. El projecte s’ha dut a terme en la Preclinical Eye Research Unit (PERU), unitat liderada per la Barcelona Macula Foundation i Specipig.

L’equip investigador està format pels investigadors Rick Beckman, Kieran O’donovan, Ryan Woodward, Jordi Monés, Marc Biarnés, Eduardo Rodríguez, Miriam García, Lucia Ferraro, Eli Aguilera, Elisabet Izquierdo, Blanca Reyes i Sara Patel.

La recerca és l'única solució de futur per lluitar contra la ceguesa

Només amb el teu ajut ho podrem fer possible. Ajuda'ns a ajudar-te!

Col·labora-hi